Tủ sấy bát CH-YTD1200B

Tủ sấy bát CH-YTD1200B

 • Tủ sấy bát CH-YTD1200B được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát CH-YTD1200B được nhiều người ưa chuộng.

Tủ sấy bát công nghiệp CH-YTD388A

Tủ sấy bát công nghiệp CH-YTD388A

 • Tủ sấy bát công nghiệp CH-YTD388A được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát công nghiệp CH-YTD388A được nhiều người ưa chuộng
 • Công suất: 600W
 • Kích thước: 570 x 520 x 1650
 • Điện áp: 220V/50hz
 • Dung tích: 388L

Tủ sấy bát công nghiệp TSB003

Tủ sấy bát công nghiệp TSB003

 • Tủ sấy bát TSB003 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát TSB003 được nhiều người ưa chuộng

Tủ sấy bát EDEN YD-1600B

Tủ sấy bát EDEN YD-1600B

 • Tủ sấy bát EDEN YD-1600B được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát EDEN YD-1600B được nhiều người ưa chuộng

Tủ sấy bát EDEN YD-1800

Tủ sấy bát EDEN YD-1800

 • Tủ sấy bát EDEN YD-1800 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát EDEN YD-1800 được nhiều người ưa chuộng

Tủ sấy bát EDEN YD-380B

Tủ sấy bát EDEN YD-380B

 • Tủ sấy bát EDEN YD-380B được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát EDEN YD-380B được nhiều người ưa chuộng

Tủ sấy bát EDEN YD-480A

Tủ sấy bát EDEN YD-480A

 • Tủ sấy bát EDEN YD-480A được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát EDEN YD-480A được nhiều người ưa chuộng

Tủ sấy bát EDEN YD-480B

Tủ sấy bát EDEN YD-480B

 • Tủ sấy bát EDEN YD-480B được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát EDEN YD-480B được nhiều người ưa chuộng

Tủ sấy bát EDEN YD-580A

Tủ sấy bát EDEN YD-580A

 • Tủ sấy bát EDEN YD-580A được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát EDEN YD-580A được nhiều người ưa chuộng

Tủ sấy bát EDEN YD-580B

Tủ sấy bát EDEN YD-580B

 • Tủ sấy bát EDEN YD-580B được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát EDEN YD-580B được nhiều người ưa chuộng

Tủ sấy bát EDEN YD-600B

Tủ sấy bát EDEN YD-600B

 • Tủ sấy bát EDEN YD-600B được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát EDEN YD-600B được nhiều người ưa chuộng

Tủ sấy bát EDEN YD-900B

Tủ sấy bát EDEN YD-900B

 • Tủ sấy bát EDEN YD-900B được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát EDEN YD-900B được nhiều người ưa chuộng

Tủ sấy bát EDEN YD-910B

Tủ sấy bát EDEN YD-910B

 • Tủ sấy bát EDEN YD-910B được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát EDEN YD-910B được nhiều người ưa chuộng

Tủ sấy bát TSB001

Tủ sấy bát TSB001

 • Tủ sấy bát TSB001 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát TSB001 được nhiều người ưa chuộng

Tủ sấy bát TSB002

Tủ sấy bát TSB002

 • Tủ sấy bát TSB002 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát TSB002 được nhiều người ưa chuộng

Tủ sấy bát TSB004

Tủ sấy bát TSB004

 • Tủ sấy bát TSB004 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
 • Là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, căng tin, bếp ăn tập thể của doanh trại, trường học hay các khu công nghiệp.
 • Tủ sấy bát TSB004 được nhiều người ưa chuộng

© Copyright 2009 Bep36 - Nhà cung cấp thiết bị bếp công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam